Update 3 voor Vegas Pro 15, build 311

Stel hier je vragen over hardware-gerelateerde problemen of vermeld nieuws over hardware die betrekking heeft op video.
Marten
Berichten: 4205
Lid geworden op: 17 mei 2010, 17:46
Locatie: Active Valley

Update 3 voor Vegas Pro 15, build 311

Bericht door Marten »

Deze update kan HIER gedownload worden.
Dit zijn de daarbij verschenen aantekeningen (patch notes)

New Features

- Updated support for RED Epic Dragon, Raven, Scarlet, and Weapon files
- The LUT OFX filter now taps into graphics card GPU for faster performance
- Reduce memory footprint of so4compoundplug and improve load performance for very large projects
- Preview framerate during crossfades when using the So4 Compound Reader has been improved

Bug Fixes

- Stereo tracks from certain file types which were improperly imported as multiple mono tracks are now properly imported to stereo tracks
- Audio from Xiaomi Yi 4k or greater files now plays correctly with so4compoundplug
- DJI Spark files with variable frame rate files are now properly supported
- Fixed an issue with not being able to delete media file used in Vegas Project even after closing project
- Video from the Samsung Galaxy S8 is now properly decoded through Intel QSV decoder
- Video event buttons no longer disappear when entering expanded edit mode or expanded track mode
- The Active Take Information (and other event text items) no longer react to the Button Highlight Color preference
- The audio in ProRess 422 files created through Convergent Design hardware is now handled properly
- XAVC now properly shows up as an option in the Prerender Video format list
- The Render As dialog's Name field no longer locks after rending to a Panasonic P2 file
- Fixed a crash that could occur on exiting the software when the project uses interlaced files and you close it without saving
- AVC files created by MP4 Creator no longer crash when not using the QSV decoder
- Audio from HEVC video shot with the GoPro HERO6 is now properly supported
- Improved stability of the Defocus and Starburst effects when running with an AMD GPU
- Video created with unusual aspect ratios are now properly handled
- AVC/PCM audio files no longer distort during playback
- AVC/MOV 29.97 files from the iPhone 6s are now handled properly
- The LUT FIlter is now handled properly in 8bit pixel format projects with GPU acceleration of video processing set to off
- The Border plug-in now properly recognizes when a frame size has been changed with GPU active
- Video form the Samsung Galaxy S8 is now properly decoded through Intel QSV decoder
- It is now possible to render 10-bit HEVC files using SkyLake or older processors with QSV


Snelle Nederlandse vertaling hiervan:

Nieuwe functies

- Bijgewerkte ondersteuning voor RED Epic Dragon-, Raven-, Scarlet- en Weapon-bestanden
- Het LUT OFX-filter maakt nu gebruik van de grafische kaart GPU voor snellere prestaties
- Verminderen van het geheugengebruik van so4compoundplug en verbeteren van de laadprestaties voor zeer grote projecten
- Preview framerate tijdens crossfades tijdens het gebruik van de So4 Compound Reader is verbeterd

Bugfixes

- Stereotracks van bepaalde bestandstypes die ten onrechte werden geïmporteerd als meerdere monosporen, worden nu correct naar stereotracks geïmporteerd
- Audio van Xiaomi Yi 4k of meer bestanden worden nu correct afgespeeld met so4compoundplug
- DJI Spark-bestanden met variabele frame rate-bestanden worden nu goed ondersteund
- Er is een probleem opgelost waarbij het mediabestand dat in Vegas Project werd gebruikt niet kon worden verwijderd, zelfs niet na het sluiten van het project
- Video van de Samsung Galaxy S8 wordt nu goed gedecodeerd via de Intel QSV-decoder
- Knoppen van events verdwijnen niet langer bij het gebruik van de expanded edit mode of expanded track mode
- De actieve take-informatie (en andere tekst event items) reageren niet langer op de voorkeur voor de Button Highlight Color
- De audio in ProRess 422-bestanden gemaakt met Convergent Design-hardware wordt nu correct verwerkt
- XAVC wordt nu correct weergegeven als een optie in de Prerender Videoformaat lijst
- Het veld Render As-dialoogvenster 'Naam' wordt niet langer vergrendeld nadat het is gerenderd naar een Panasonic P2-bestand
- Een crash opgelost die kon optreden bij het afsluiten van de software wanneer het project interlaced bestanden gebruikt en u afsluit zonder op te slaan
- AVC-bestanden die door MP4 Creator zijn gemaakt, lopen niet langer vast wanneer de QSV-decoder niet wordt gebruikt
- Audio van HEVC-videobeelden met de GoPro HERO6 wordt nu goed ondersteund
- Verbeterde stabiliteit van de Defocus- en Starburst-effecten bij gebruik met een AMD GPU
- Video die met ongewone beeldverhoudingen is gemaakt, wordt nu correct verwerkt
- AVC / PCM-audiobestanden worden niet langer vervormd tijdens het afspelen
- AVC / MOV 29.97-bestanden van de iPhone 6s worden nu correct verwerkt
- De LUT FIlter wordt nu correct verwerkt in 8bit pixel-formaat projecten met GPU-hardware versnelling is uitgeschakeld
- De Border-plug-in herkent nu correct wanneer de resolutie is gewijzigd met actieve GPU
- Videoformaat van de Samsung Galaxy S8 wordt nu correct gedecodeerd via de Intel QSV-decoder
- Het is nu mogelijk om 10-bit HEVC-bestanden met SkyLake of oudere processors met QSV te renderen

Plaats reactie